Nedílnou součástí života školy jsou projekty
V chronologickém členění zaznamenáváme naše zkušenosti a přínosy jednotlivých projektů. Naleznete zde Erasmus+ , Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE) , Šablony I, Šablony II, iKAP2 – KPRS (Šablony III),  Národní plán obnovy – doučování žáků, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti a mnoho dalších …