Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá Mgr. Bronislava Svobodová na tel . 284690554, e-mail: svobodovab@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y


Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Termíny budou upřesněny, jakmile škola obdrží informace k termínům pro přijímací řízení od MŠMT

   1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a. K tomu mi pomůže popis oborů.
   2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru. Škola má povinnost zveřejnit kritéria pro grafický design do 31. 10. 2023. Pro ostatní obory potom do 31. 1. 2024.
   3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení viz níže, pokud podáváte elektronicky, přečtěte si podrobné informace v sekci Kritéria
   4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
   5. Pokud jsem si vybral/a obor grafický design, přihlášku doručím nejpozději do  30. 11. 2023 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 19 hodin nebo poštou).
   6. Uchazeč/ka do oboru grafický design na přihlášce uvede, který termín talentové zkoušky si vybral/a, na tento termín dostane pozvánku s podrobnými pokyny. Termíny:  8. 1. a 9. 1. 2024 (v případě postoupení do 2. kola)
   7. Odevzdání domácích prací pro obor grafický design: 18.12. 2023
   8. Pro ostatní obory doručím nejpozději do 1. 3. 2024 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 19 hodin nebo poštou)
   9. Pokud jsem si vybral/a maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku – 12. 4. a 15. 4. 2024 a vykonám školní část přijímací zkoušky pro obor K, -termíny budou upřesněny, na přihlášce si zvolím jeden z těchto termínů.
   10. Pokud jsem si vybral/a obor aranžér, nekonám jednotnou přijímací zkoušku, vykonám školní část přijímací zkoušky, a to buď termín bude upřesněn, nebo termín bude upřesněn – na přihlášce si zvolím jeden z těchto termínů.
   11. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
   12. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
   13. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu). Pokud dojde ke změně legislativy, budeme vás informovat, jaký vliv změny mají na povinnost odevzdat zápisový lístek (např. zda povinnost zaniká).
   14. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš  formulář
  1.  

Časté chyby ve vyplňování přihlášky:

 1. Špatně zvolený formulář přihlášky – správné formuláře pro jednotlivé obory vzdělání naleznete zde.
 2. U oboru grafický design – nevyplnění výběru zaměření (ŠVP) – musí být zvoleno jedno z nabízených zaměření: propagační grafika, knižní grafika a ilustrace, prostorový design a výstavnictví.
 3. U oboru grafický design – nevyplnění výběru termínu konání talentové zkoušky – 1. termín, 2. termín
 4. U oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti – nevyplnění výběru termínu konání školní části přijímací zkoušky -1. termín, 2. termín
 5. U oboru aranžér – nevyplnění výběru termínu konání školní části přijímací zkoušky -1. termín, 2. termín
 6. U oborů: aranžér, informační služby, grafický design a propagace chybějící potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 7. Chybějící datum narození zákonného zástupce a jeho podpis. Naleznete v dolní části přihlášky.
 8. Chybějící podpis uchazeče.
 9. Zasílání přihlášky prostřednictvím datové schránky. Bližší informace  v tomto dokumentu (pdf)

Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě

Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě

Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě

Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě

Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě

Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě