I letošní (2022) podzim pořádáme přípravné kurzy pro talentové zkoušky na školní rok 2023/2024 pro obor grafický design.

Vyhlášení turnusů:

 1. turnus vždy v úterý od 16:30, zahajujeme 27. září 2022 – již obsazen
 2. turnus vždy ve čtvrtek od 15:40, zahajujeme 29. září 2022 – již obsazen
 3. turnus vždy v pondělí od 16:30, zahajujeme 3. října 2022 – již obsazen
 4. turnus vždy v pondělí od 15:00, zahajujeme 3. října 2022 – již obsazen
 5. turnus vždy ve středu od 16:30, zahajujeme 12. října 2022 –  již obsazen
 6. turnus vždy v úterý od 16:30, zahajujeme 1. listopadu 2022 –  již obsazen
 7. turnus vždy ve čtvrtek od 15:40, zahajujeme 10. listopadu 2022 – již obsazen
 8. turnus vždy ve čtvrtek od 16:00, zahajujeme 20. října 2022 – již obsazen

Celková cena jednoho kurzu je 1590 Kč, cena jednoho bloku je 318 Kč.

Kurzy jsou určeny nejen pro zájemce o studium na naší škole, ale i pro veřejnost. Zájemcům o studium oboru grafický design pomohou v přípravě na talentovou zkoušku. Celkový počet hodin kurzu je 15 hodin. Jedná se o 5 x tří hodinový blok (viz program kurzu), hodina míněna vyučovací, tedy 1 vyučovací hodina=45 minut

Program kurzu:

 1. KRESBA DLE MODELU – kreslící techniky, lineární kresba
 2. KRESBA DLE MODELU – perspektiva
 3. KRESBA ZÁTIŠÍ – zákonitosti kompozice, uspořádání zátiší v prostoru
 4. MALBA TEMPEROU – harmonie barev
 5. STYLIZACE – koláž

U kurzu si vyhrazujeme právo posunout termín zahájení kurzu, případně kurz zrušit nebo přesunout v případě nenaplnění minimálním počtem 7 osob. Kurzovné se hradí nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, bezhotovostním převodem na účet PPF a.s.,č.ú. 2003290006/6000. Uveďte variabilní symbol, který obdržíte e-mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce.

Přihlášku stáhněte nebo vyzvedněte v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy nebo pošlete e-mailem na adresu pkurzy@ssnahorni.cz , event. poštou.

Účastník kurzu si přinese tyto základní pomůcky:
kreslící papíry A3 (čtvrtky), tužky č. 1,2,3, gumu běžnou a plastickou, paletu, ploché a kulaté štětce č.8,12, 16, 20, sadu temperových barev, rýsovací potřeby, lepidlo, nůžky.

Další informace získáte:
pkurzy@ssnahorni.cz
tel.:284683306