I letošní (2023) podzim pořádáme přípravné kurzy pro talentové zkoušky na školní rok 2024/2025 pro obor grafický design.

Jednotlivé turnusy se budou konat v následujících dnech:

V případě naplnění kapacity nově otevřených kurzů budou vypsány další termíny (počátek kurzu na konci října či začátkem listopadu). 


-ÚTERÝ, počínaje 7.11.2023, od 15:00 hod. – obsazeno
-PONDĚLÍ, počínaje 23.10.2023, od 15:00 hod.(pondělí – č. 3)– obsazeno
-STŘEDA, počínaje 8.11.2023, od 15:00 hod.(středa – č. 1)– obsazeno

-STŘEDA, počínaje 8.11.2023, od 15:00 hod.(středa – č. 2)– obsazeno
-ČTVRTEK, počínaje 9.11.2023, od 15:00 hod.– obsazeno
-PONDĚLÍ, počínaje 18.9.2023, od 15:00 hod. – obsazeno
-PONDĚLÍ, počínaje 18.9.2023, od 16:30 hod.– obsazeno
-STŘEDA, počínaje 4.10.2023, od 15:00 hod. (středa – č. 1)– obsazeno
-STŘEDA, počínaje 4.10.2023, od 15:00 hod. (středa – č. 2)– obsazeno
-ČTVRTEK, počínaje 21.09.2023, od 15:00 hod.– obsazeno

Cena celého kurzu činí 1995Kč.

Kurzy jsou určeny nejen pro zájemce o studium na naší škole, ale i pro veřejnost. Zájemcům o studium oboru grafický design pomohou v přípravě na talentovou zkoušku. Celkový počet hodin kurzu je 15 hodin. Jedná se o 5 x tří hodinový blok (viz program kurzu), hodina míněna vyučovací, tedy 1 vyučovací hodina=45 minut

Program kurzu:

  1. KRESBA DLE MODELU – kreslící techniky, lineární kresba
  2. KRESBA DLE MODELU – perspektiva
  3. KRESBA ZÁTIŠÍ – zákonitosti kompozice, uspořádání zátiší v prostoru
  4. MALBA TEMPEROU – harmonie barev
  5. STYLIZACE – koláž

U kurzu si vyhrazujeme právo posunout čas i termín zahájení kurzu, případně kurz zrušit nebo přesunout v případě nenaplnění minimálním počtem 7 osob. Kurzovné se hradí nejpozději 3 dny před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet ČSOB, č.ú. 285810006/0300. Uveďte variabilní symbol, který obdržíte e-mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce.

Přihlášku stáhněte nebo vyzvedněte v sekretariátu školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy nebo pošlete e-mailem na adresu pkurzy@ssnahorni.cz , event. poštou.

Účastník kurzu si přinese tyto základní pomůcky:
kreslící papíry A3 (čtvrtky), tužky č. 1,2,3, gumu běžnou a plastickou, paletu, ploché a kulaté štětce č.8,12, 16, 20, sadu temperových barev, rýsovací potřeby, lepidlo, nůžky.

Další informace získáte:
pkurzy@ssnahorni.cz
tel.:284683306