Na talentové zkoušky se můžete připravovat u nás v přípravných výtvarných kurzech.

Propagační grafika

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti propagační grafiky. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, nakladatelstvích nebo jako samostatní výtvarníci v oblasti grafického designu. Zabývají se navrhováním, grafickou úpravou a realizací široké škály tiskovin. V případě zájmu pokračují dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména uměleckého zaměření. Součástí výuky je vytváření předpokladů pro všeobecné i odborné vzdělávání žáků, rozvoj jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti kreslířských, malířských a grafických technik, moderních tiskových technik, dějin umění, písma a typografie. Ovládají a využívají možnosti počítačové grafiky. Jsou vedeni k tvořivé činnosti − od kresebných studií, stylizací a kompozic se postupně dostávají až k řešení grafické úpravy tiskovin. Absolvent je seznámen s novými trendy a technologiemi v oblasti grafického designu a je připraven pro výkon odborných činností v této oblasti.

prostor

Prostorový design a výstavnictví

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti propagace a výstavnictví. Zabývá se návrhovou tvorbou v oblasti výstavnictví − navrhováním výstavních expozicí, designem výstavních a prodejních prostor, výkladních skříní a prostorovým designem − navrhováním a výrobou reklamních poutačů, výstavních stojánků a dekorací. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti kreslířských, malířských a grafických technik, moderních tiskových technik, dějin umění, písma, typografie, počítačové grafiky a výstavnictví. Od kresebných studií, stylizací a kompozic (1. a 2. ročník) se postupně dostávají až k řešení úkolů v oblasti prostorového designu a výstavnictví (3. a 4. ročník). Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, architektonických ateliérech, v televizních a filmových studiích a ve výstavnictví. Mohou se uplatnit také jako samostatní výtvarníci v oblasti grafického designu. V případě zájmu pokračují dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména uměleckého zaměření.

Knižní grafika a ilustrace

Při studiu oboru Grafický design prochází žák výtvarnou a praktickou přípravou v 1. a 2. ročníku. Od 3. ročníku se obor profiluje zaměřením ŠVP Knižní grafika a ilustrace. Žáci se během studia seznámí s využitím kreslířských, malířských a grafických technik a jejich kombinací v ilustrační a grafické tvorbě. Dále si osvojí problematiku typografického řešení tiskovin a grafické úpravy knih. Učí se ovládat grafické programy − Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. K celkovému kulturně historickému přehledu, potřebnému pro profesionální práci, přispívá výuka dějin výtvarné a knižní kultury a dalších humanitních předmětů. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Uplatnění nachází jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci v nakladatelstvích, grafických studiích nebo reklamních agenturách.
vtipy1