Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru aranžér včetně zveřejnění kritérií

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru  knihkupecké a nakladatelské činnosti včetně zveřejnění kritérií

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru  informační služby včetně zveřejnění kritérií

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru  ekonomika a podnikání včetně zveřejnění kritérií

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru  propagace včetně zveřejnění kritérií