Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru grafický design včetně zveřejnění kritérií

Pro ostatní obory budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2023.