Školská rada byla ustanovana podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 

Členové školské rady:

  • Mgr. Eva Svobodová – za zřizovatele
  • Ing. Ivana Nepovímová – za zřizovatele
  • Terezie Holcmannová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Monika Lacinová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • MgA. Mgr. Pavel Jestřáb – za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Zuzana Frydrychová – za pedagogické pracovníky

 

Předseda školské rady: MgA. Mgr. Pavel Jestřáb
telefon: 284 680 190, e-mail: jestrabp@ssnahorni.cz