Vídeň!

Koncem června studenti tříd 2A1, 3A2 a 3A1 navštívili Vídeň. Hlavním cílem cesty bylo muzeum umění mezinárodního významu, Albertina. V bývalém habsburském paláci jsme vybrali expozici Monet až Picasso, a tak mohli studenti na vlastní oči vidět obrazy Kandinského, Kleea, Miróa, Magritta, Warhola, Rauschenberga a mnoha dalších. Taky jsme se zastavili u některých významných vídeňských staveb, jako je například Hofburg, Přečíst celé

Divadelním zážitkem k demokracii

V tomto školním roce se třídy 3. A1 a 3. A2 zapojily do originálního divadelně-vzdělávacího projektu pražského divadla D21, který zdarma nabídl studentům tři představení doplněná následným workshopem. Ten posunul pasivní divadelní zážitek k aktivní reflexi dojmů skrze interpretaci klíčových témat a diskuzi o možných příčinách a následcích lidského konání. Charaktery jednotlivých postav byly velmi různorodé, přesto však měly i mnoho společného… Přečíst celé

Knihovna jako žádná jiná

V rámci rozvoje odborné angličtiny jsme se třídou 2. B a několika žáky 2. C vyrazili do Klementina na komentovanou prohlídku v angličtině. Hlavním lákadlem pro nás byla barokní knihovna, jejíž půvab jsme dosud znali jen z obrázků. Nicméně teprve až v reálu jsme byli oslněni velkolepě honosným prostorem s více než 20 000 knižních svazků. Kromě vizuálních vjemů na nás mysticky působila i nenapodobitelná Přečíst celé

Jak vypadá marketing v praxi

Odmalička měl svůj sen a šel si za ním. S podnikáním neměl žádné zkušenosti, neabsolvoval ani žádnou školu, která by ho na něj připravila. Přesto se Omar Jamein rozhodl, že opustí pozici zaměstnance a půjde do rizika. Založil si svou vlastní cestovní kancelář. A pro naše žáky oboru Grafický design připravil přednášku v anglickém jazyce, která navazuje na projekt Erasmus+. Omar vysvětlil, Přečíst celé

Obecní dům, Praha

Žáci třetího ročníku oboru grafický design – propagační grafika a oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti navštívili Obecní dům Praze a prohlédli si jeho interiéry. Jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze byla vystavěna v letech 1905–1912 podle plánů architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Na výzdobě se podíleli nejvýznamnější čeští malíři a sochaři počátku 20. století: Mikoláš Aleš, Josef Václav Přečíst celé

Dějepis+

Je projekt, do kterého se naše škola zapojila v září 2021 v rámci výuky hodin dějepisu u oboru KNC. Jedná se o pokusného ověřování inovativní badatelské a činnostní výuky dějin nejen 20. století. Žáci se učí vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímají k nim vlastní názor. Cílem je opustit pasivní přebírání hotových faktů a jednoho pohledu, jedné interpretace Přečíst celé

Výstava školy se blíží!

Výstava Uložit jako Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů oboru grafický design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafiku, má ve finále společného jmenovatele – digitální tisk.  Že není tato volba zdaleka náhodná by Přečíst celé

Za uměním do nové Kunsthalle Praha

Nedávno otevřená Kunsthalle Praha poskytuje rozlehlý prostor pro výtvarné umění s možností komentovaných prohlídek ke své zahajovací výstavě Kinetismus: 100 let elektřiny v umění. Toho využili studenti prvního ročníku oboru grafický design – propagační grafika spolu s vyučujícími výtvarných předmětů. Během odborného výkladu jim byla představena koncepce multimediální výstavy zachycující vývoj od prvního využití moderních technologií ve výtvarných dílech až po digitální Přečíst celé

Úspěch v krajském kole anglické olympiády 2022

ANITA PETRUŠOVÁ ze třídy 3B, vítězka školního kola, reprezentovala naši školu v krajském kole soutěže v anglickém jazyce a s radostí všem oznamujeme, že získala 3 místo!! Anita prokázala výbornou jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby i znalost gramatiky. Anitě gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů i nadále.

Profesní vzdělávání učitelů na Maltě

V květnu 2022 jsem se díky programu Erasmus+ zúčastnila vzdělávacího kurzu zaměřeného na propojení odborného obsahu a angličtiny, tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tento týdenní kurz pořádala jazyková škola ETI Malta, organizace, která nabízí širokou škálu kurzů od jazykových všech úrovní až po profesní kurzy pro učitele. Lektorem mého kurzu Technology and ICT tools for teachers working with Přečíst celé

Grafický design – praktické maturitní zkoušky 2022 – výstava

Srdečně zveme na výstavu praktických maturitních prací našich studentek a studentů oboru grafický design, zaměření knižní grafika a ilustrace, prostorový design a výstavnictví a propagační grafika. K vidění bude scénografie pro divadelní hru Dejvického divadla, ilustrace ke knize Jane Austenové Pýcha a předsudek, grafické řešení festivalu Struny podzimu a spousta dalších děl budoucích ilustrátorů, grafiků, malířů, animátorů, sochařů a architektů. Přečíst celé

ERASMUS+ rozvíjí nejen žáky a učitele

V rámci projektu „Lepší angličtina = Lepší příležitosti“, financovaného z programu Erasmus+, jsem se v termínu od 13. 3. – 25. 3. 2022 zúčastnila jazykového kurzu v Edinbrughu.  Pro tento jazykový kurz byla vybrána jazyková škola Inlingua, která má celosvětovou síť center a letité zkušenosti ve výukových metodách cizích jazyků. Kurz byl sjednán na 30 vyučovacích hodin ve dvou týdnech. Každý den jsme Přečíst celé

Hledání inspirace v Museu Kampa

Žáci prvního ročníku oboru grafický design – propagační grafika navštívili galerii moderního umění v centru Prahy. Spolu s vyučujícími odborných předmětů si prohlédli rozsáhlý komplex se sbírkou moderního umění včetně aktuální výstavy Jiřího Sopka. Celá tři patra hlavní budovy jsou nyní věnována retrospektivní výstavě výše jmenovaného malíře a grafika, která byla uspořádána u příležitosti autorových osmdesátých narozenin. Pro naše studenty Přečíst celé

CLIL & technologie s Erasmem+

V polovině března jsem se zúčastnila služební cesty v rámci programu Erasmus+. Cílem pobytu bylo prohloubení znalostí obecné angličtiny a získání zkušeností s používáním technologií při výuce. Těchto cílů bylo dosaženo v rámci pětidenní výuky od 14. 3. do 18. 3. 2022 v jazykové škole Inlingua ve městě Edinburgh. Do hlavního města Edinburgh jsem přiletěla v neděli z pražského letiště Václava Havla. Výuka započala v pondělí ráno a probíhala Přečíst celé

2. kolo přijímacího řízení pro obor grafický design a informační služby

Dne 16. 5. Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory: Grafický design – zaměření „Prostorový design a výstavnictví“ – 3 místa – obor s talentovou zkouškou (před podáním přihlášky doporučujeme konzultaci s našimi výtvarníky) – konzultaci zprostředkuje Mgr. Bronislava Svobodová (svobodovab@ssnahorni.cz). Uchazeč musí předložit portfolio domácích prací dle vyhlášeného přijímacího řízení.   Přečíst celé

Edinburgh s Erasmem+

V rámci projektu Lepší angličtina = Lepší příležitosti, podpořeného prostředky Erasmus+, jsem měla možnost zúčastnit se jazykového kurzu angličtiny, což jsem velice přivítala. Jazyková škola Inligua měla vše velmi dobře připravené, s velkým předstihem poslala všechny potřebné informace, účastníci kurzu dostali potřebné texty a pracovní listy. Na základě vstupního testu, který se konal on-line ještě před zahájením kurzu, jsme byli rozřazeni do Přečíst celé

Letem literárním světem

12. dubna jsme uskutečnili další soutěžní den, tentokrát pro 1. až 3. ročník knihkupeckého oboru. Na žáky čekalo osm stanovišť s různými literárně zaměřenými úkoly. Některé z nich byly v angličtině, abychom rozvíjeli odbornou slovní zásobu, což je součást našeho projektu podpořeného programem Erasmus+. Z grantových prostředků jsme mohli koupit vítězům odměny – jak jinak než knihy, což se určitě Přečíst celé

Kreativní den v obchodním domě Kotva

Žáci 2A1 pracovali v několika týmech, když vždy trojice měla na starost jednu figurínu. Ty měli za úkol kreativně výtvarně přetvořit, z mnohdy odpadních nebo už odložených nevyužitých materiálů. Výsledné figuríny jsou k vidění společně s výtvory DDM Kobylisy v přízemí Kotvy (v zadní části prodejní pasáže).

Devátý ročník literární soutěže ČAPKOVINY zná své vítěze

Ve čtvrtek 28. 04. 2022 se uskutečnilo ve společenském sále Rezidence RoSa slavnostní vyhlášení vítězů již devátého ročníku celostátní literární soutěže Čapkoviny aneb Žijeme s knihou, kterou pořádá Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní. Soutěž se konala pod záštitou Ing. Mariany Čapkové, MBA, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Po dvou „covidových“ letech Přečíst celé

 Inspirace do výuky: moderní technologie a metoda CLIL

V rámci projektu Lepší angličtina = lepší příležitosti podpořeného programem Erasmus+ jsme uskutečnili poslední vzdělávací mobility zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že hotelové ubytování pro dvě účastnice skýtalo možnost zahrnout ještě dvě osoby zdarma, neváhali jsme a vyslali jsme do Edinburghu další vyučující. Celkem se zde v březnu 2022 vzdělaly čtyři zaměstnankyně Střední školy DUKE Náhorní: Marie Hajčiarová z ekonomického oddělení a vyučující Dagmar Kuželová, Přečíst celé