Previous
Next

Studijní obory

Život školy je pestrý, rozmanitý a nekončí fyzickými hranicemi budovy. Pokračuje činnostmi nejen v celé naší republice, ale i v zahraničí.