Informační služby

I

Charakteristika přípravy v oboru

Studium oboru informační služby pokrývá dvě oblasti práce s informacemi – formální a obsahovou. Kombinace technických a humanitních předmětů vybavuje žáka komplexními znalostmi s potenciálem širokého uplatnění na trhu práce. Ve formální oblasti se žák naučí všechny fáze zpracování digitálních dat. Patří sem různé formy digitalizace dat obrazových, textových, číselných. Žák se naučí data třídit, zařazovat, vyhledávat a tímto zajišťovat potřebný servis pro široké spektrum klientů. V obsahové oblasti jsou rozvíjeny rozlišovací schopnosti tak, aby žák uměl data třídit, hledat a posuzovat jejich relevanci po obsahové stránce. Dále žák získává slušný přehled v oblasti knižní kultury a světové literatury. Svojí kreativitu žáci rozvíjejí v předmětu tvůrčí psaní, který vhodně doplňuje ostatní okruhy vzdělávání a rozšiřuje rádius uplatnění absolventa o publicistiku. Získané znalosti a dovednosti vedou k samostatné práci s informačním systémem, tj. práci s databázemi, provádění analýzy a syntézy informací, návrhu informačního systému.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude tam, kde vzniká potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými, sociálními i kulturními, např. ve státní správě, redakcích, v knihovnách, archivech, obchodních organizacích, informačních institucích a řadě dalších, které využívají informační systémy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách technického i humanitního směru.

Učební plán