Knihkupecké a nakladatelské činnosti

K

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro oblast práce s knihou a dalšími médii v široké škále profesních aktivit. Specifikem oboru je jeho výrazná studijní humanitní orientace.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní po maturitě jako kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají odborné činnosti v nakladatelstvích, novinových, knižních a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knihkupectvích, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archívech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Žáci jsou připravováni tak, aby mohli, v případě zájmu, pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Součástí studia je učební praxe na reálných pracovištích.