• 27. června 2017 den divadla (beseda s hercem a workshopy)
  • 20. června 2017 divadelně-literární večer v Divadle Kámen
  • 5. dubna 2017 divadelně-literární večer v Divadle Kámen
  • 27. března 2017 workshop pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ
  • 31. ledna 2017 premiéra autorské hry Projekt Billy

Podrobnosti níže:

27. června 2017 den divadla
Den divadla – povedený závěr projektu i školního roku

Poslední úterý školního roku 2016/2017 patřilo akci, kterou vyvrcholil náš projekt „Pojďme spolu zažít školu“. Den divadla byl určený všem ročníkům oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a zúčastnila se ho také třída 3A1, jejíž třídní učitelka Martina Strnadová patřila k organizátorům akce.
Program začínal úvodní besedou s hercem Miloslavem Tichým, která byla určená pro všechny zapojené třídy a měla ukázat, že k herectví patří nejen vytoužený potlesk, ale také nezbytná dřina. Host se na toto téma ochotně rozpovídal a samozřejmě došlo i na humorné příhody z jeviště i natáčení.

Po besedě se dobře naladěné obecenstvo rozdělilo do pěti skupin. Každý žák si s týdenním předstihem mohl vybrat, kterého workshopu se zúčastní. Cílem bylo nabídnout jak praktické, tak teoretické dílny a také se bral zřetel na zaměření oboru, který žáci studují. Z tohoto důvodu jsme pozvali herce Jan Szymika, který se se skupinkou zájemců zaměřil na to, jak prezentovat vlastní text při literárním čtení. Většina žáků znala hosta ze slavnostního vyhlašování vítězů literární soutěže Čapkoviny, kde četl vítězné texty a mohl se tudíž podělit o svou zkušenost. „Pan Szymik na nás nechtěl působit jako učitel a mluvil otevřeně, to jsme uvítali. Workshop byl zábavný a obohacující,“ pochvalovala si třída 1.B.

Miloslav Tichý, další herecká osobnost, jež nás v ten den navštívila, si připravil herecký workshop, kterého se zúčastnili i členové školního divadelního souboru Pomatený Hamyhaš. Mohli tak okusit něco odlišného od toho, co zažívají každé páteční odpoledne při školních divadelních zkouškách. „Dílna mě moc bavila. Dělali jsme cvičení od Čechova a překvapilo mě, jak to žáci přijímali a realizovali, tudíž děkuji za krásný zážitek,“ okomentoval jednodenní návrat do školního prostředí Miloslav Tichý. O tom, že spokojenost byla oboustranná, vypovídá i názor účastníků. „Pan Tichý pojal workshop tak vtipně, že ke spolupráci přiměl i ty, kteří obyčejně těmto akcím zrovna neholdují,“ shodli se žáci třetího ročníku Šebestián Keliš, Mikuláš Révay a Hana Solničková.
Workshopy Martiny Strnadové a Jana Pytla byly sice herecky zaměřené, ale nešlo v nich o způsob provedení, ale o osobnostní rozvoj aktérů. Požádali jsme Jana Pytla o krátké shrnutí průběhu jeho devadesátiminutovky, jejíž tématem byly nelehké situace v životě člověka, zejména pak rozhodování ve složitých momentech života. Jádrem se stala povídka Odjezdy vytvořená Janem Pytlem přímo pro tento účel. Text sledoval pět neurčitých postav na pozadí pěti historických událostí, především válečných konfliktů 20. a 21. století. „Žáci pracovali ve skupinkách, kdy si každá z nich vybrala jednoho hrdinu a sledovala jeho osud. Účastníci tvořili texty, dialogy a živé obrazy a společně pak diskutovali o možných situacích, do nichž se postavy mohly dostat, a problémech, které musely řešit apod. Podle reakcí během workshopu i následné diskuze na konci se žáci byli schopni do postav skutečně vžít a poznat tak na vlastní kůži jejich těžké životní osudy.“

Jediným ryze teoretickým příspěvkem bez hereckého zaměření byla přednáška o divadelních hrách Jana Ámose Komenského, kterou vzhledem k onemocnění Pavlíny Vočkové převzala Soňa Fohlerová. Kromě dramatické tvorby Komenského došlo i na srovnávání školství a vzdělávání v jeho a naší době. „Společně jsme hledali souvislosti mezi Komenského zásadami a dnešní praxí. Také jsme se zamysleli nad úlohou divadla ve školství, což je hlavní náplň končícího projektu,“ uvedla Soňa Fohlerová.

Den divadla byl úspěšnou akcí, která zpestřila konec školního roku, a proto do budoucna plánujeme její zopakování. Důvodem jsou pozitivní reakce z řad žáků, kteří si z úterního dopoledne odnesli nejen pěkný zážitek, ale také přínosnou zkušenost. „Skvělé je, že u podobných aktivit poznáváme i sami sebe. Tímto zábavným a uvolněnějším způsobem se zároveň učíme i věci, které jsou nám knihkupcům užitečné.“

DEN DIVADLA2


[epa-album id=“6269″ show_title=“false“ display=“full“]

 

5. dubna 2017 divadelně-literární večer v Divadle Kámen

Patřilo nám hlediště i jeviště

Ve středu 5. dubna se v Divadle Kámen uskutečnil divadelně-literární večer, který byl propojením našeho předchozího projektu Kreativní učitel – kreativní žáci a současného Pojďme spolu zažít školu, které získaly finanční podporu programu Erasmus+.

Program zahájilo divadelní představení hry, kterou pod vedením Mgr. Jana Pytla napsal a nastudoval školní divadelní spolek Pomatený Hamyhaš. Autorská hra Projekt Billy reflektuje vybrané problémy na školách. Různé situace mezi učiteli a žáky i mezi vrstevníky byly zobrazeny na momentech ze života třech postav, které ztvárnilo celkem osm žáků naší školy, převážně z oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti. V hledišti se nacházeli i noví členové sboru, kteří se podílejí na další hře, a sice Ze života hmyzu v úpravě Jana Pytla. Na premiéru se můžeme těšit koncem letošního školního roku.

Druhá část večera obsahovala čtení literárních textů, které vznikly v hodinách tvůrčího psaní. Většinu příspěvků si autoři četli sami, výjimkou byl například hned první text, a to western Venduly Veselé, který byl do tmy puštěn ze záznamu. Jan Pytel se stylizoval do westernového hrdiny mluvícího sice česky, ale s přehnaným americkým akcentem. Následoval krátký vstup s dada poesií, na kterou si posvítili Hana Solničková, Mikuláš Révay a Matěj Senft. Pak přišel na řadu delší blok s texty z literární soutěže Čapkoviny. Dva z nich byly na aktuální téma letošního ročníku – Cesta do neznáma. Po hudební vložce, kterou se svou písní Voda obstaral Šebestián Keliš, přišla na řadu poesie, a to nejenom v českém, ale i anglickém jazyce. Končili jsme příspěvky na téma studie loutky, jejichž autorkami byly žákyně 3.B, z nichž Petra Pecková má za sebou i publikování svého textu na téma kyberšikana v časopise Naše rodina, který jsme však z časových důvodů od Petry už neslyšeli. Oproti plánovanému scénáři muselo totiž dojít ke krácení, takže některé texty zbyly i na příště.

Na základě reakcí publika i samotných účinkujících bychom divadelně-literární večer rádi zopakovali. Jeviště a reflektory přeci jenom dělají své a texty vyzní jinak než během vyučování. Doufáme, že i příště bude sál tak plný a opět mezi nás – žáky, učitele a rodiče – zavítají takoví hosté, jakými tentokrát byla předsedkyně Čapkovin Mgr. Renáta Novotná a  divadelní kritik Jan Kerbr.

27. března 2017 workshop pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ

Škola hrou, ale tou divadelní!

Na Světový den divadla jsme v rámci projektu Pojďme spolu zažít školu uspořádali divadelně zaměřený workshop pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ. Skládal se ze čtyř příspěvků, přičemž jsme začínali obecnými informacemi o programu Erasmus+ a vlastními zkušenostmi s klíčovou akcí 1.

Následoval teoretický příspěvek Mgr. Pavlíny Vočkové o divadelních hrách J. A. Komenského. Autorka se snažila obhájit, že Škola hrou nebyl Komenského slogan vybízející k zábavné činnosti během vyučování, ale soubor sedmi her, které sloužily jak k procvičení latiny a vystupování na veřejnosti, tak k osvojení a upevnění učební látky. Díky krátkým ukázkám nebylo třeba více rozvíjet domněnku, že Komenský byl mnohem lepší pedagog než dramatik. Ačkoliv jsou jeho hry statické a bez dramatické výstavby, pro žáky byly jistě velkým zpestřením oproti výuce založené na memorování v lavici. A právě inovace je to, co bychom si od Komenského měli osvojit bez ohledu na to, koho a co učíme.

Po přestávce následoval příspěvek Mgr. MgA. Filipa Horáka, který na podzim absolvoval dvoutýdenní vzdělávací kurz  European Teachers of Drama v Anglii, jehož součástí byla i návštěva čtyř škol. Na základě této zkušenosti si účastník připravil prezentaci seznamující s možnostmi, jak lze divadlo vyučovat coby povinný předmět. Zjistili jsme, že se v Anglii dává divadlu a dramatu větší prostor než u nás. Zajímavé byly zejména příklady s video ukázkami, které dokládaly, že se výuka divadla v jednotlivých ročnících od sebe liší. Součástí příspěvku byly také ukázky konkrétních aktivit, které se dají použít v humanitně zaměřených předmětech k rozvíjení představivosti, kreativity a komunikačních schopností. Ohlas mělo zejména úvodní „kouzlo“ sloužící k upevnění vztahu mezi učitelem a problémovým žákem. Autor s ním seznámí širší pedagogickou veřejnost prostřednictvím portálu rvp.cz.

Poslední příspěvek si žádal  – jak jeho podtitul Učíme se bez lavic předesílal – úpravu učebny na volný prostor. V devadesátiminutovce v režii Mgr. Jana Pytla jsme si vyzkoušeli různé výchovně-dramatické postupy, a to od jednoduchých her k seznamování až po týmovou práci plnou herecké akce. Například jsme ve tříčlenných skupinkách podle zadání tvořili tzv. živé sochy a vzájemně hádali, co zobrazují. V závěru došlo také k zapojení tvůrčího psaní, které všichni tři autoři příspěvků vyučují a na které se zaměřoval náš předchozí KA1 projekt.

Všem zúčastněným děkujeme, že s námi tímto způsobem oslavili Světový den divadla. V případě dostatečného počtu zájemců, který čítá cca 10 účastníků, můžeme workshop zopakovat na konci školního roku či na začátku toho příštího. Případní zájemci se mohou hlásit na vockovap@ssnahorni.cz.

Pavlína Vočková

31. ledna 2017 se v kotelně školy uskutečnila premiéra autorské hry Projekt Billy, kterou se školním souborem Pomatený Hamyhaš připravil Jan Pytel.

[epa-album id=“5577″ show_title=“false“ display=“full“]

Pa-1Divadelní_workshop-1