Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
jmenuji se Olga Krajčová a od září 2022 působím na této škole jako školní psycholožka.
Jsem tu pro všechny žáky, zákonné zástupce a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro
psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o
popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.
Jako školní psycholog jsem nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační,
diagnostické, metodické a informační služby studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
Při práci se řídím etickými normami své profese a jsem vázána mlčenlivostí.
Ráda bych se Vám zde krátce představila. Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na
pedagogické faktultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií jsem pracovala jako
psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a dále pak jako školní psycholožka na dvou
základních školách v Praze. V rámci svého dalšího vzdělávání jsem absolvovala výcvik v krizové
intervenci a mnoho dalších kurzů. Již čtvrtým rokem rozšiřuji svou odbornost v komplexním
psychoterapeutickém výcviku v gestalt psychoterapii a pravidelně docházím na supervizi.
Těším se na setkání s Vámi,
PhDr. Mgr. Olga Krajčová

Konzultační hodiny:
Čtvrtek: 8 – 12h (ideálně po předchozí domluvě)
Další dny a časy rovněž po předchozí domluvě.
Konzultace mohou probíhat také telefonicky nebo online (např. videohovor přes GoogleMeet aj.).

NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE – ČTVRTEK 1x ZA MĚSÍC

1x za měsíc nebudu ve škole VE ČTVRTEK, ale V ÚTERÝ.

Jedná se o tyto čtvrtky:
13. 10. 2022 – NÁHRADA ÚTERÝ 11. 10. 2022
10. 11. 2022 – NÁHRADA ÚTERÝ 8. 11. 2022
8. 12. 2022 – NÁHRADA ÚTERÝ 6. 12. 2022
19. 1. 2023 – NÁHRADA ÚTERÝ 17. 1. 2023

Kontakty:
e-mail: krajcovao@ssnahorni.cz
mobil: +420 704 195 631