Činnost výchovného poradce vykonávají:
Mgr. Ivana Chaloupková

Mgr. Zuzana Frydrychová

v případě potřeby
přijďte: konzultační hodiny (dle domluvy)
pište:
chaloupkovai@ssnahorni.cz 
frydrychovaz@ssnahorni.cz 
volejte: 778 705 244 nebo 284 690 564

V čem Vám mohu pomoci?
pro žáky

 • problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli,…)
 • osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc,…)
 • volba povolání (výběr dalšího studia, vyplňování přihlášek,…)

pro rodiče

 • krizové situace ve výchově
 • problematika specifických poruch učení (dys-), oblast inkluze (dítě s postižením)
 • potíže se zvládáním sociálních vztahů

podmínky jednání

 • přicházíte jako rovnocenní partneři, dobrovolně
 • budu jednat ve vašem zájmu
 • zaručuji mlčenlivost
 • pomohu zajistit jednání s odborníky
 • problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení