Maturanti, sledujte tuto stránku, zde získáte důležité informace týkající se závěru Vašeho studia.

AKTUALITY

13. 9. 2023 – maturitní vysvědčení připravena k převzetí na sekretariátu školy, termíny po domluvě přes beranovar@ssnahorni.cz

 

 1. žák podá přihlášku, osobně do školy nebo poštou (vždy podepsaný originál),
 2. přihlášku je nutno podat nejpozději do 26. 6. 2023 – příjem přihlášek ukončen
 3. obdrží výpis z přihlášky-odeslány 27. 6.2023 – HOTOVO
 4. odevzdá vlastní seznam literárních děl – nejpozději do 30. 6.  2023
  pozn. týká se pouze ústních zkoušek z ČJL-HOTOVO
 5. napíše písemnou práci z ČJL – 11. 9. 2023 od 8hod – učebna 40A -HOTOVO
 6. napíše písemnou práci z ANJ – 11. 9. 2023 od 8hod – učebna 40B -HOTOVO
 7. obdrží pozvánku k didaktickým testům SČ MZ (e-mailem) – HOTOVO
 8. vykoná didaktické testy (DT) SČ – pokyny o místě a času dostanete v pozvánce-HOTOVO
 9. vykoná ústní zkoušky – 12. 9. 2023 – rozpis zveřejněn-HOTOVO

DOKUMENTY

Maturitní zkušební komise pro termín podzim 2023

PROFILOVÁ ČÁST

Rozpis ústních zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST

Didaktický test z českého jazyka (všichni)
Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (volba žáka)
Další podrobnosti na stránkách cermatu