Maturanti, sledujte tuto stránku, zde získáte důležité informace týkající se závěru Vašeho studia.

AKTUALITY

8. prosince 2022 – poslal jsem na Vaše školní emaily (repetentům na soukromé emaily) výpisy z přihlášek, jakékoliv nesrovnalosti řešte ihned, telefonicky 284684180, emailem enderlep@ssnahorni.cz, osobně kancelář ZŘŠ

 1. žák podá přihlášku, osobně do školy nebo poštou (vždy podepsaný originál), pozn. žák obdrží předvyplněnou přihlášku začátkem listopadu od svého třídního učitele, přihláška ke stažení je pro repetenty HOTOVO
 2. přihlášku je nutno podat nejpozději do 1. 12. 2022 HOTOVO
 3. obdrží výpis z přihlášky HOTOVO
 4. odevzdá vlastní seznam literárních děl – nejpozději do 31. 03.  2023
 5. v případě zájmu požádá písemně o náhradu ústní zkoušky a písemné práce z anglického jazyka- nejpozději do 31. 03.  2023
 6. napíše písemnou práci z ČJL – 3. 4. 2023
 7. napíše písemnou práci z ANJ – 4. 4. 2023 – pozn. pokud si zvolil cizí jazyk
 8. vykoná praktickou zkoušku (kromě 4B, která připravuje maturitní práci- MP)
 9. obdrží pozvánku k didaktickým testům SČ MZ (e-mailem)
 10. vykoná didaktické testy (DT) SČ – pokyny o místě a času obdržíte v pozvánce
 11. vykoná ústní zkoušky, žáci 4B vykonají obhajobu MP

DOKUMENTY

SPOLEČNÁ ČÁST

Didaktický test z českého jazyka (všichni)
Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (volba žáka)
Další podrobnosti na stránkách cermatu