Šablony OP JAK

Projekt  sabssn je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle: zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Zahájení: 1. 09. 2022

Ukončení: 31. 08. 2025

Personální podpora pro roli školní psycholog
Personální podpora pro role kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem ve SŠ
Inovativní vzdělávání žáků SŠ

Podzimní doučování 2022

I ve školním roce 2022/23 jsme získali finanční podporu pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato již 3. etapa bude probíhat od září do prosince roku 2022.

Naši učitelé plně využívají této možnosti k napravení škod, ke kterým došlo během pandemie covid-19.

Jarní doučování 2023

I ve 2. pololetí školního roku 2022/23 pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato již 4. etapa bude probíhat od ledna do června roku 2023.

Naši učitelé plně využívají této možnosti k napravení škod, ke kterým došlo během pandemie covid-19.

DofE je jedinečnou příležitostí posunout se dál!

Naše škola je poskytovatelem programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu (DofE – The Duke of Edinburgh’s International Award). Žáci si mohou na základě svých vlastních preferencí vybrat aktivity ze tří oblastí. Jedná se o pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Těmto aktivitám se pak pravidelně věnují. S formulací a podporou v průběhu plnění aktivit jim pomáhají odborně proškolení vedoucí. Součástí je také týmová expedice v přírodě, kterou si žáci s pomocí vedoucích naplánují a zrealizují. Díky neformálnímu vzdělávání rozvíjí účastníci své znalosti, dovednosti a upevňují hodnoty, které jsou potřebné v každodenním životě. Celý program je vytvořen s důrazem na dobrovolnost, stanovování si vlastních cílů a vlastní odpovědnost za výsledky. Nezáleží tedy na fyzické kondici nebo sociálním zázemí. Stačí jen chtít. Po úspěšném absolvování získá účastník mezinárodně uznávaný certifikát, který je nejenom odměnou za jeho vytrvalost a seberozvoj, ale také může pomoci u přijímacích řízení na vysoké školy. Pokud se v průběhu školního roku rozhodnete do programu zapojit, neváhejte se obrátit na Mgr. Barboru Frischerovou, MgA. Annu Jurecovou nebo Bc. Romana Kosíka.