Ekonomika a podnikání

E

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro pracovní činnosti v oblasti financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky a personalistiky. Žáci se naučí zakládat firmu a podnikat, využívat moderní metody řízení podniku v oblasti podnikového managementu, vést účetnictví podniku, seznámí se s právní problematikou běžné podnikatelské praxe.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent je připraven založit a řídit firmu a začít podnikat. Může pracovat na pozici vedoucího a odborného referenta – specialisty útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky personálních útvarů. Najde uplatnění v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních ředitelstvích a úřadech, v oblasti státní správy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Může se uplatnit jako kvalifikovaný ekonom v kterékoliv státní i soukromé instituci