Předvyplněné přihlášky pro obory vzdělání

Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě

Žádosti

Žádost o vydání nového rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o přestup
Žádost o uvolnění z TEV
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o opakování ročníku
Žádost o opakování ročníku – plnoletí
Uvolnění z vyučování – propustka