Přímé kontakty

Ing. Hana Pavelková

Ředitelka školy

Mgr. Bronislava Svobodová

zástupkyně ředitelky školy - přijímací řízení

Ing. Pavel Enderle
Mgr. Miloš Procházka

zástupci ředitelky školy

Mgr. Ivana Chaloupková
Mgr. Zuzana Frydrychová

výchovné poradkyně

284 683 306

studijní oddělení

284 683 289

ekonomické oddělení

284 680 190

recepce-přepojování do kabinetů

ssnahorni@ssnahorni.cz

emailová adresa školy

Informace

U Měšťanských škol 525/1
IČ 61388262
ID datové schránky: syrycd9

Dopravní spojení:
stanice Kobylisy
Metro trasa C,
Tramvaj 1, 3, 17, 24 zast. Kobylisy
Bus 102, 144, 145, 152, 162, 169, 177, 200, 370, 371, 372, 373, 374 zast.
Kobylisy odtud 5 min pěšky