S Evropou v Olomouci

Ve dnech 12. – 14. října 2017 jsem se zúčastnila Národní konference Erasmus+/eTwinning. V programu zasedání byly odborné příspěvky, předávání cen nejlepším projektům a také pět kol workshopů, ze kterých jsem si vybrala tyto tři: „Vítězné projekty zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů i žáků“, „Projekt a školní vzdělávací program“ a „Projekty spolupráce škol v novém“.

Sama jsem pak měla půlhodinovou prezentaci ve workshopu nazvaném „Erasmus + projekty mobilit pro zkušené žadatele“, který vedla Mgr. Pavlína Toporská z Domu zahraniční spolupráce. Hovořila jsem o svých pěti projektech v rámci Klíčové akce 1. Sdílela jsem své konkrétní zkušenosti včetně chyb, ze kterých jsem se poučila, což účastníci workshopu považovali pro sebe za velmi přínosné. Okrajově jsem se dotkla i zapojení naší školy do Klíčové akce 2 jako jednoho ze čtyř partnerů.

Domem zahraniční spolupráci jsem byla navíc vyzvána, abych reprezentovala střední odborné školství v panelové diskusi, která byla věnována dopadu mezinárodní spolupráce na výuku v českých školách. Kromě mě se diskuse účastnili představitelé vedení škol, a sice Radka Bradáčová (Mateřská škola V Lukách Rakovník), Dana Tužilová (ZŠ J. A. Komenského Louny), Martina Baseggio (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava) a Bohuslav Hora (Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor). Na otázky jsem se snažila odpovídat věcně a uváděla jsem příklady ze své praxe. Obecenstvo vyjádřilo potleskem souhlas s tím, že vyjet do zahraničí by měli kromě učitelů, kteří mají zájem o svůj profesní rozvoj, i ti, kteří si neustále na svou práci a situaci ve školství stěžují. Díky srovnání se zahraničím, kde získají spoustu inspirace a podnětů, si totiž mohou uvědomit, v čem všem jsou na tom lépe. Jako příklad jsem uvedla, že oproti Německu máme nižší přímou pedagogickou činnost nebo dělené třídy na výuku jazyků. Také jsem se snažila vyvrátit názor, že kvůli projektům se časově nestíhá příprava k maturitní zkoušce. Pokud učitel či koordinátor sleduje propojení projektu a švp, pak nemůže dojít k žádnému časovému deficitu. Projekt může být s maturitní zkouškou dokonce propojen, jak tomu bylo na VOŠ a Střední zdravotnické škole 5. května, kde jsme ho zaměřili na vzdělávání jazykových vyučujících s ohledem na odborné (zdravotnické) otázky u třetí části ústní zkoušky z anglického jazyka.

S ostatními panelisty jsme se shodli na tom, že pro zapojení do Erasmu+ či eTwinningu je důležité osobní nadšení a podpora vedení školy. Naše dosavadní zkušenosti byly jasným důkazem toho, že program Erasmus+ může pozitivně ovlivnit život školy.

Pavlína Vočková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *