Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední škole

Níže uvedený text má informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy, tedy zatím nejsou platné. 

 • Nebudou aplikovány zápisové lístky
 • Obsah jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) se nemění
 • Navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oboru vzdělání s talentovou zkouškou)
 • Prioritizace = stanovení pevného pořadí zájmu na přihlášce dle volby uchazeče
 • Na obory bez talentové zkoušky se přihlášky podávají v době od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 (včetně)
 • JPZ v náhradním termínu – 29.4. 2024 (pondělí) a 30.4. 2024 (úterý)
 • Podat přihlášku do oboru vzdělání bez talentové zkoušky nejdříve od 1. 2. 2024
 • Termín podání přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky je do 20. 2. 2024 
 • Podání přihlášky bude možné podat: buď elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana, nebo listině s podporou elektronického systému, nebo jen v listinné podobě na tiskopisu. 
 • Školní část přijímacích zkoušek se bude skládat od 15. 3. 2024 – škola zveřejní termíny nejpozději do 31. 1. 2024, a to na základě nové legislativy.
 • Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne bezprostředně, a to na základě prioritizace, kdy systém přiřadí uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení (např. 2. kola)

Informace pro uchazeče do oboru vzdělání s talentovou zkouškou pro přijímací řízení 2024/25

Navrhovaná novela školského zákona počítá pro letošní školní rok se zvláštní úpravou pro oboru vzdělání s talentovou zkouškou

 • Uchazeč může podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou na platném (modrém) formuláři tzv. „postaru“
 • Termín podání přihlášky je 30. 11. 2023
 • Do 20. 1. 2024 bude uchazečům zaslán doporučeně prostřednictvím poštovních služeb výsledek talentové zkoušky (uspěl = splnil kritéria, neuspěl = v některém bodě nesplnil kritéria, tedy nepokračuje dále v přijímacím řízení)
 • ZMĚNA – škola nejpozději 5. 2. 2024 zveřejní pořadí uchazečů dle výsledků talentové zkoušky – pozor – nejedná se o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu.
 • Při celkovém vyhodnocování bude použit princip prioritizace.
 • Uchazeč může seřazení oborů v systému změnit až do 15. 3. 2024, a to přímo v elektronickém systému, kde se evidují přihlášky
 • Uchazeči, kteří podali přihlášku na modrém formuláři a konali talentovou zkoušku a nepodávají si přihlášky na obory bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. 3. 2024, a to přímo v elektronickém systému, kde se evidují přihlášky  
 • Pokud neudělají nic, pak platí že seřazení oborů vzdělání na „modré“ přihlášce vyjadřuje uchazečovu prioritu.

Zdroj: MŠMT