V rámci hodin historického semináře se věnujeme aktuálním tématům, která rezonují ve veřejném prostoru. Letos to byla například role Michaila Sergejeviče Gorbačova v dějinách, vloni situace na Ukrajině, před tím americké prezidentské volby. Součástí výuky jsou také zkušenosti studentů z exkurzí a návštěv odborníků, které si zveme do hodin.

S ohledem na měnící se geopolitickou situaci po ruské invazi na Ukrajinu začíná nabývat na dynamice indopacifický region. Náš bývalý žák Alexandr G. Romancov, nyní student druhého ročníku mezinárodních vztahů na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, se v rámci svého vysokoškolského studia věnuje právě této oblasti. Po téměř dvou letech od absolvování oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti na naší škole zavítal opět na místo činu, tentokráte však v pozici hosta před tabulí.

Ve své velmi dobře strukturované přednášce nazvané „Čína – probuzení přišlo“ seznámil zevrubně žáky HIS třetího a čtvrtého ročníku s tímto teritoriem. Přes Říši středu, století ponížení, až k Číně v roli globální supervelmoci, která se chystá nastolit čínský světový řád. Velký ohlas měly zejména karikatury v prezentaci, na nichž přednášející demonstroval zájmové a mocenské vlivy. Na závěr zbyl i prostor pro dotazy, jež byly důkazem aktuálnosti a atraktivity tématu.

Je potěšující, že naši bývalí žáci se k nám vrací a jsou inspirací pro stávající studenty. 26.1.2023