Je projekt, do kterého se naše škola zapojila v září 2021 v rámci výuky hodin dějepisu u oboru KNC. Jedná se o pokusného ověřování inovativní badatelské a činnostní výuky dějin nejen 20. století. Žáci se učí vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímají k nim vlastní názor. Cílem je opustit pasivní přebírání hotových faktů a jednoho pohledu, jedné interpretace dějinné události. V hodinách dominuje rozvíjení kompetencí kritického myšlení, práce se zdroji a čtenářská gramotnost.
Projekt probíhá ve čtyřech oblastech. Ve výuce ve třídách, v metodice práce učitele dějepisu, v učící komunitě zapojených pedagogů a samozřejmě ve vyhodnocení získaných dat a jejich následné implementaci v probíhající revizi RVP.
Je naplánován na dva školní roky a je součástí Strategie 2030+. Zastřešují ho 4 organizace MŠMT, NPI, ÚSTR a ČVUT. Primárně probíhá na ZŠ, doplňkově i na středních. Celkem je zapojeno 220 škol z celé země.
Studenti Dějepis+ hodnotí velmi kladně a někteří již sami pociťují jisté změny v nazírání nejen na události v minulosti, což je velmi potěšující. Z letošních témat nejvíce zaujala kolaborace, normalizace, život dětí v 50. letech a Vítězný únor. Z forem práce oceňují zejména dobové vzpomínky pamětníků, studium dokumentů v písemné i obrazové podobě. Velké oblibě se těší stanovování hypotéz na základě práce s dobovými prameny.
Věřím, že i v příštím roce bude Dějepis+ pro žáky vítanou součástí hodin.
Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vznikaly živé obrazy ve 2.B k tématu život dětí v 50. letech.