Komika nesmí nikdy zvážnět. Její vážnost je v tom, že vtip obsáhne víc než kritický rozbor.“
Jiří Voskovec

V rámci probírané látky v české literatuře zavítala třída 3A2 do Werichovy vily na pražské Kampě. Součástí programu byla nejen komentovaná prohlídka této historické budovy, ale rovněž výtvarná dílna, během které mělo studentstvo za úkol navrhnout na základě textů souvisejících s avantgardou svoji divadelní scénu, kostýmy i plakát.
Životní osudy této dvojice, která se musela kvůli režimu rozdělit a přestat tvořit, nás dojaly a hovadismy rozesmály. Krev do žil nám vlil Ježkův Bugatti Step a genius loci Kampy nám připomněl hrdost na naši českou historii.
A hlavně jsme plně pochopili, jak byl v té době, a zcela jistě i v naší, v životě důležitý humor. Ostatně jak říkají V+W ve své stati Humor na scéně a jeho chemie „Výsadní místo, jež zaujímá humor v dnešním světě, je dávno dokázáno a mnohokráte protokolováno. Jména Charlie Chaplin, Buster Keaton, (…) Fratellini, u nás pak speciálně Vlasta Burian a Ferenc Futurista, jsou více než jména umělců nebo herců. Jsou to jména hrdinů. Jejich nositelé rozdávají to, čeho dnešnímu člověku potřebí, dávají lidem humor.“
Návštěva působila jako blahodárný, osvěžující koktejl během mlhoviny všedního dne.
Čest našim velikánům!
Foto: Archiv SŠ DUKE Náhorní + archiv Petry Pavlíčkové (3A2)