Již 30 let žijeme v demokracii. Rozumíme však skutečně tomu, co je demokracie a na jakých základních principech a hodnotách stojí? Podařilo se u nás vybudovat plnohodnotný demokratický systém? Není právě dnes demokracie u nás i jinde ve světě vážně ohrožena? Co se dá případně pro záchranu demokracie udělat?
O těchto tématech mohli dne 19. 12. 202 v aule školy debatovat studenti ze tříd 3A2 a 1B s Václavem Němcem, docentem filosofie na FF UK v Praze. Beseda proběhla v rámci projektu Samet na školách.

Děkujeme za obohacující diskusi!

Fotky: Natálie Řeháková, 3A2