V rámci hodin historického semináře jsme se studenty 3. a 4. ročníku navštívili Židovské muzeum v Praze, kde proběhl podnětný workshop věnovaný stereotypům. Primárně byl zaměřen na fenomén moderního a současného antisemitismu. Pracovali jsme s graffiti, reklamou, příspěvky na internetu a webovými stránkami, které vykazují projevy antisemitismu. Cílem bylo prohloubit kritické myšlení a pochopit mechanismy předpojatosti a nesnášenlivosti. Ve druhé části workshopu jsme navštívili Pinkasovu a Staronovou synagogu, kde jsem se dozvěděli zajímavosti a historické milníky obou staveb. Na závěr čekala studenty komentovaná prohlídka zasněženého Starého židovského hřbitova.