Výstava Uložit jako Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů oboru grafický design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafiku, má ve finále společného jmenovatele – digitální tisk. 

Že není tato volba zdaleka náhodná by mohli snadno potvrdit všichni studující při pohledu do rozvrhů. Ať už se vydali cestou oboru Knižní grafika a ilustrace, Prostorový design a výstavnictví nebo Propagační grafika, hodinová dotace času stráveného u PC, iMacu, tabletu nebo iPadu s každým ročníkem nezadržitelně stoupá. K tomu připočtěme, že pandemickou „distančku“ obsluhoval Google Classroom a relax má podobu „bytí na telefonu“. 

Uložit jako se tak jeví jako jedno z námi hojně používaných zaklínadel v rámci každodenní zábavy, studia, zaměstnání či zrádné prokrastinace. Tato výstava si klade ambice nebýt klasickou salonní přehlídkou nekonečna zapaspartovných a zarámovaných školních prací, ale nabízet objektivní pohled na svět jak středoškolaček a středoškoláků, tak absolventek a absolventů zavedené umělecké školy aktuální vizuální formou.