Informace pro přijaté uchazeče
Zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů od dnešního dne, tedy 17. 2. 2023. V případě, že nemáte zájem nastoupit na SŠ Náhorní a byli jste přijati, prosíme, tuto informaci zašlete na email: svobodovab@ssnahorni.cz

Informace pro nepřijaté uchazeče
Nepřijatým uchazečům bude škola zasílat rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou dne 6. 2. 2023. V případě, že zvažujete podat odvolání, doporučujeme tuto skutečnost konzultovat s Mgr. B. Svobodovou – email: svobodovab@ssnahorni.cz
Uveďte na sebe i telefonní číslo, abychom případně urychlili komunikaci.

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření propagační grafika – dle pořadí

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření propagační grafika – dle kódu

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření knižní grafika a ilustrace – dle pořadí

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření knižní grafika a ilustrace – dle kódu

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření prostorový design a výstavnictví – dle pořadí

Seznam přijatých žáku do oboru grafický design, zaměření prostorový design a výstavnictví – dle kódu