Upozorňujeme, že se jedná o výsledky za 1. kolo přijímacích zkoušek, kdy někteří uchazeči konali zkoušky z důvodu nemoci v náhradním termínu. Nejedná se tedy o výsledky přijímacích zkoušek po odvolání!!

Informace pro přijaté uchazeče – obor Propagace

V případě, že se rozhodnete nastoupit na SŠ Náhorní, prosím, abyste tuto skutečnost potvrdili vyplněním „Potvrzení – nastoupení na obor Propagace“. Vyplnění dokument potom zašlete naskenovaný na email: beranovar@ssnahorni.cz, případně přineste osobně do kanceláře ředitelky školy paní R. Beranové, a to do 2. 6. 2023.

Informace pro nepřijaté uchazeče Nepřijatým uchazečům bude škola zasílat rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou dne 22. 5. 2023.

Seznam přijatých žáků do oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti – dle pořadí

Seznam přijatých žáků do oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti – dle kódu

Seznam přijatých žáků do oboru propagace – dle pořadí

Seznam přijatých žáků do oboru propagace – dle kódu