ANITA PETRUŠOVÁ ze třídy 3B, vítězka školního kola, reprezentovala naši školu v krajském kole soutěže v anglickém jazyce a s radostí všem oznamujeme, že získala 3 místo!!
Anita prokázala výbornou jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby i znalost gramatiky.
Anitě gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů i nadále.