V období od 20. listopadu do 15. prosince 2022 jsme na naší škole měli skupinu čtyř tureckých učitelů, kteří k nám zavítali, aby se seznámili s českým školstvím, získali inspiraci a zároveň s námi sdíleli své pracovní zkušenosti. Jejich mobilitu hrazenou z finančních prostředků programu Erasmus+ zprostředkovala organizace Educademy Prague, se kterou spolupracujeme i na dalších projektech.

Za přínosné považujeme skutečnost, že se jednalo o učitele s různou aprobací. Bora je učitel výtvarných předmětů, Ertan a Hakan jsou angličtináři a Emel, jediná žena ve skupině (foto 1), vyučuje biologii, chemii a fyziku. Během měsíčního pobytu se všichni zapojili do každodenního chodu školy. Základem jejich pobytu byla účast v hodinách, a to jak pasivní, kdy jen pozorovali výuku českého kolegy, tak aktivní, kam v případě výuky angličtiny patřilo zapojení do konverzačních hodin (objevila se témata jako rozdíl mezi českým a tureckým školstvím, historie našich zemí…) a také jejich samostatné vyučovaní (vítané byly zejména hry založené na interakci).

V případě učitele Bory jsme velmi ocenili, že si na naši žádost připravil povídání o svém nakladatelství v Istanbulu (foto 2). Bylo to velmi přínosné jak pro knihkupecký obor, tak i pro obor grafický, který má předmět propagace. Dokonce jsme si mohli prohlédnout knížky s Borovými ilustracemi.

Ve volných hodinách jsme učitelům umožnili konzultace s některými odborníky naší školy, např. s Lucií Juppovou, která se zabývá primární prevencí, nebo Blankou Dostálovou, koordinátorkou ŠVP.

Kromě účasti v hodinách jsme měli pro hosty přichystaný i další program. Hned první týden jsme jim mohli ukázat, jak vypadá největší veletrh s nabídkou středních škol. Na Schole Pragensis strávili celé dopoledne, a jak můžete vidět (foto 3), rozhodně se tam nenudili.

Druhý týden jejich pobytu se na naší škole odehrávaly projektové dny s výtvarným zaměřením. Hosté se do nich mohli aktivně zapojit. Na památku z Prahy si tak někteří z nich kromě obvyklých suvenýrů odvážejí i vlastní výrobky z keramické dílny (foto 4). 

Další týden jsme hostům ukázali Obecní dům, kde jsme měli pro naše žáky předplacenou prohlídku v angličtině. O této akci informuje samostatný příspěvek na webu školy. Kulturního zážitku se našim hostům dostalo i ve škole, když jim kolega Dan Dřímal předvedl hru na chodské dudy (foto 5). Nečekané zpestření hlavní přestávky zaujalo i žáky a bylo společným zážitkem všech, kteří se na chvilku zastavili a nechali se unášet působivou melodií. Jako by se v naší škole zjevil sám Krysař…

Poslední týden jsme hosty pozvali do divadla. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hudebně-akrobatické představení, nemuseli jsme se obávat jazykové bariéry (foto 6). Protože se na závěr jejich pobytu blížily vánoční svátky, zapojili jsme je do hledání vánočního pokladu, které bylo přepraveno pro třídu 1B (foto 7).

Rozloučení se uskutečnilo o velké přestávce v pátek 15. listopadu, kam kromě učitelů přišla i ředitelka školy Hana Pavelková (foto 8). Byla to vhodná příležitost k tomu naplánovat si další spolupráci (foto 9).

Děkuji všem učitelům naší školy, kteří ve svých hodinách přijali zahraniční kolegy a podíleli se na jejich programu, a to jak ve škole, tak mimo ni.

Pavlína Vočková