V úterý 12. 6 byli svolání zástupci tříd naší školy. Důvodem srazu bylo projednání a přednesení informací ohledně stanov vznikajícího Studenského parlamentu. Studenský parlament se bude od příštího školního roku scházet jednou za tři měsíce a jeho úkolem bude projednat návrhy zástupců jednotlivých tříd, a ty pak dále tlumočit vedení školy.
Vytvořené stanovy se během našeho setkání nesetkali s žádnými většími připomínkami, přesto jsou již nyní výtisky přístupné na nástěnce ve vestibulu školy a v dohledné době i zde na školním webu. Případné pozměňující návrhy jsou vítány. Konečná podoba stanov Studentského parlamentu bude schválena až na první oficiální schůzce v září.

Marek Veverka, Filip Jelínek a Pavel Řezáč

Stanovy Studentského parlamentu