Víme, že pláč novorozeňat má intonaci jejich mateřského jazyka. Víme, že jazyk ovlivňují aspekty sociálních struktur. Z psycholingvistiky a sociolingvistiky toho víme opravdu spoustu, ale oblast významů jednotlivých slov ve spojení s určitými sociálními i jinými kategoriemi je doposud oblastí neprobádanou.

Vybrané třídy z prvních ročníků se v rámci výuky sociologie zúčastnily jako respondenti výzkumného projektu SocioLex: sociální sémantika českého lexika, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Účastníci měli v rámci výzkumu za úkol ohodnotit 105 prezentovaných českých slov na jednotlivých škálách (např. prostředí). Výzkum probíhal formou dotazníku a doposud se ho zúčastnilo přes 1500 osob ve věkovém rozmezí 18–90 let. Studenti tak přispěli k rozšíření vzorku respondentů ve věku 15–16 let.

Třídy po vyplnění dotazníku obdržely odměny. Děkujeme za možnost zúčastnit se!

Žáci vyplňují dotazník