Žáci 2.A2 strávili od středy 6.9. do 12.9. slunečné dny v pražské zoo, kde se věnovali malbě zvířat. V této třídě jsou dvě zaměření, a to knižní grafika a ilustrace a prostorový design a výstavnictví. Obě skupiny si tak mohli vyzkoušet práci výtvarníků v reálném prostředí. S žáky jejich tvorbu konzultovali a případně přispěchali s radou ak. soch. René Hora a MgA. Jonáš Czesaný. Výsledné práce budou umístěny v prostorách SŠ Náhorní. Úkolem žáků však nebylo jenom zvířata kreslit, ale také pozorovat a zapisovat svá pozorování do připravených archů. Škola je totiž zapojena do projektu 2022-2-CZ01-KA210-SCH-000094016 – From Inside Out – Let’s get outdoors together! Cílem tohoto projektu je podporovat přírodu jako zapojující vzdělávací prostředí. Našimi aktivitami zlepšujeme získávání dovedností a schopností žáků prostřednictvím outdoorových aktivit, kterými je právě i zmíněný malířský kurz. Znalosti získané z pozorování zvířat budou dále zúročeny v předmětu základy ekologie.