DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

I naše škola získala finanční podporu na doučování žáků.

Doučování  je primárně určeno žákům, kteří  jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize a žákům, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

1. etapa probíhá od 1. ledna 2022 do 31. 8. 2022

Profesní vzdělávání učitelů na Maltě

V květnu 2022 jsem se díky programu Erasmus+ zúčastnila vzdělávacího kurzu zaměřeného na propojení odborného obsahu a angličtiny, tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tento týdenní kurz pořádala jazyková škola ETI Malta, organizace, která nabízí širokou škálu kurzů od jazykových všech úrovní až po profesní kurzy pro učitele.
Lektorem mého kurzu Technology and ICT tools for teachers working with CLIL byla Lorenza Flinders, výuka probíhala v angličtině. Kromě českých kolegů z Benešova a Strakonic jsem se seznámila se sympatickými učiteli středních škol z Polska, Finska, Itálie a Španělska. Kurz probíhal v blocích s malými přestávkami každý všední den od 9 do 14 hodin. Hlavní náplní kurzu byla metodika přípravy hodin angličtiny s odbornou tématikou.
První den jsme probírali teorii, diskutovali o dovednostech pro 21. století. Další den nás lektorka seznámila s portálem Clilstore. Ve středu jsme začali pracovat na vlastním výukovém webquestu, ve čtvrtek jsme procvičili práci s online výukovými aplikacemi, např. learningapps.org, vocab.today, edpuzzle.com, wordart.com, puzzlemaker.discoveryeducation.com, canva.com. Velkým přínosem pro mě bylo seznámení s nástrojem pro tvorbu rozdělených křížovek do hodin angličtiny a taboo kartiček (vocab.today) a s webem pro hosting obrázků imgbb.com.
Jazyková škola ETI organizovala dva odpolední výlety, kterých jsem se zúčastnila. První byl do hlavního města Valletta a druhý do středověkého města Mdina. Díky zkušenému průvodci jsme se seznámili s bohatou historií tohoto krásného ostrova, který byl od nepaměti křižovatkou kultur ve Středozemí. Vystřídali se zde Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Normané, vládci Aragonu a Kastilie, rytíři řádu sv. Jana Křtitele, ostrov obléhali Osmané, vládl zde Napoleon Bonaparte a pak až do roku 1964 Britské impérium. Dnes je Maltská republika členem Evropské unie, kam mimochodem vstoupila v roce 2004 zároveň s Českou republikou.
Kurz byl pro mě přínosný ve dvou oblastech. Jednak profesní, kdy jsem se dozvěděla mnoho o současných trendech ve vzdělávání, a také v oblasti rozvoje komunikačních dovedností. Obojí využiji nejen já, ale také moji kolegové ve škole. Pobyt mě rovněž motivoval k přípravě budoucích mezinárodních projektů Erasmus+, protože jsem přesvědčená, že mají smysl.
Ing. Blanka Dostálová

Projekt iKAP2 – KPRS je spolufinancován Evropskou unií

Projekt iKAP2 – KPRS je spolufinancován Evropskou unií.

“ŠABLONY III” (1. 11. 2021 – 31. 12. 2023)

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

  • Personální podpora pro role kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • Personální podpora – školní speciální pedagog
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
  • Tandemová výuka

Prevence digitální propasti

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na prevenci digitální propasti. pro naši školu to znamená, že jsme mohli zakoupit 8 notebooků, které půjčujeme potřebným žákům.