ŠABLONY II

Projekt  sab2ssn je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

ŠABLONY I I(1. 09. 2019 – 31. 08. 2021 -prodlouženo do 28. 2. 2022)

  • Personální podpora pro role kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • Personální podpora – školní speciální pedagog
  • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Program DofE

Naše škola je zapojená do prestižního celosvětového vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Mladí lidé ve věku od 14 do 25 let si v rámci DofE stanovují různé cíle v oblasti talentu, sportu, dobrovolnictví a v závěru absolvují dobrodružnou expedici. Své aktivity mohou účastníci plnit ve třech úrovních – bronzová, stříbrná a zlatá. Program umožňuje studentům nejen všestranný rozvoj osobnosti, získání nových dovedností a aktivní trávení volného času, ale zároveň se účastníci seznámí s dalšími studenty napříč ročníky a v rámci dobrodužné expedice poznají nová místa a zdokonalí se v tábornických dovednostech.