Projekt I NAŠI ŽÁCI POTŘEBUJÍ KVALITNÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
OP Praha -pól růstu ČR
Navýšení kapacity a zkvalitnění středního vzdělávání

Vybavení odborných učeben novou technikou, nábytekem, pořízení kvalitní SW vybavení a adekvátní výpočetní techniky.