ŠABLONY I

Projekt  sabssn je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

ŠABLONY I (1. 09. 2017 – 31. 08. 2019)

  • Personální podpora pro role kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Další aktivity realizované v rámci projektu ŠABLONY I

  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • Nové metody ve výuce na SŠ