10. října u nás proběhla přednáška o programu Cena vévody z Edinburgu (DofE), jejímž cílem bylo seznámit nové studenty s jeho náplní. Vedla ji jedna z jeho absolventek, Šárka Kořínková, která sama dokončuje zlatou úroveň, proto mohla mluvit zasvěceně a s plným vědomím všech nástrah, které na začátečníka v programu mohou čekat. Ty nezamlčela a ukazovala na vlastní zkušenostech, jak se s nimi poprala. Přednáška působila uvolněně a nesla se v příjemné spolupracující atmosféře.

Teď mají zájemci týden na to, aby si promysleli, jestli je nějaká dovednost, ve které by se chtěli zdokonalit, a jestli přijmou i další výzvy, které z náplně programu vyplývají. Další setkání proběhne příští úterý 17. října o velké přestávce v aule. Tam už ale přijdou jen ti, kteří si troufají opustit svou komfortní zónu. Uvidíme.