Dne 30. listopadu proběhne na naší škole informativní přednáška agentury UniLink o možnostech studia na vysokých školách v zahraničí.
Tato agentura s dlouholetou tradicí zastupujíce desítky univerzit na území Velké Británie, Irska, Dubaje a Německa a zároveň poskytuje zcela bezplatné poradenství pro studenty, kteří mají zájem o vysokoškolské studium právě na partnerských univerzitách v těchto destinacích. Na přednášce budou prezentovány příslušné informace o univerzitách, financování studia včetně nabídky stipendií, možnostech ubytování aj.
Velmi nás těší, že v současné době studuje v zahraničí několik našich absolventů.
Dvouhodinová přednáška, jejíž start je naplánován na začátek páté vyučovací hodiny, je určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Zájemci se mohou hlásit u organizátorky akce, Ing. Jany Maříkové.