V rámci projektu Lepší angličtina = lepší příležitosti jsme uskutečnili soutěžní den pro první ročníky, kterého se zúčastnily třídy 1.A1, 1.A2 a 1.C. Zaměřili jsme se na poznávání země, o které se v poslední době mluví ve smutných souvislostech. Válečnému konfliktu je věnováno mnoho prostoru v médiích, proto jsme se soustředili na méně tíživá témata, jako jsou významné ukrajinské osobnosti, tamní folklór, literatura, jídlo, geografie, historie apod.
Žáci byli rozděleni do čtyřčlenných skupin, které na osmi stanovištích plnily různé úkoly. Některé aktivity byly časově nenáročné (např. přiřadit ke slavným osobnostem oblast jejich působení), zatímco jiné vyžadovaly mnohem více času i soustředění. Zde se plnily úkoly, které vycházely z práce s textem. Patřilo k nim literární stanoviště, kde se žáci seznamovali se životem a tvorbou Nikoly Vasiljeviče Gogola. Dalším pak byla improvizovaná čokoládovna Roshen. Zde na žáky čekalo doplňování anglického textu o historii nejznámější ukrajinské čokoládovny a také ochutnávka jejích produktů – čokoládových tyčinek, které jsme zakoupili z finančních prostředků projektu.
Mezi vítěznými družstvy, kterým tímto gratulujeme, byli zástupci všech zúčastněných tříd. Věříme, že soutěžní den umožnil žákům poznat Ukrajinu jinak než jako zemi sužovanou válečným konfliktem a že nově nabyté znalosti zúročí při hledání cesty k lidem, kteří v naší zemi našli šanci na svobodný život.
Pavlína Vočková, Pavla Jiříčková a tým učitelů zapojených do projektu