V rámci ekologického projektu, do kterého nás přizvala Educademy Prague a na kterém se podílejí
další tři evropské státy, jsme v naší škole zorganizovali akci na podporu obětí povodní Pákistánu. 13.
října se o velké přestávce proměnil vestibul školy v malé tržiště.
S charitativním prodejem máme zkušenosti už z minulého školního roku, ale pro třídu 1. B to byla
premiéra. A na úvod musíme říci, že se jí zhostila skvěle! Kromě dobrot domácí výroby, z nichž si
nejvíce pozornosti zasloužily dva velké perníky s motivem pákistánské vlajky, byly ke koupi i další věci
jako prstýnky, náramky, gumičky do vlasů a další. Vše bylo samozřejmě vyrobeno našimi žáky. Zboží
se sešlo opravdu hodně a vybraná částka, kterou činí 5377 Kč, potěšila všechny prodejce. Nyní
pošleme peníze na účet Charity ČR, která pro Pákistán zorganizovala sbírku.
Každý zákazník dostal k nákupu jednu z mnoha „osvětových“ kartiček s informacemi o povodních
v Pákistánu, taktéž připravených třídou 1. B. Některé z kartiček byly v angličtině, protože jsme se
tomuto tématu věnovali v hodinách angličtiny a rozšířili si jak znalosti, tak slovní zásobu.
K překvapivým informacím patřilo třeba to, že v důsledku letošních povodní zemřelo v Pákistánu více
než 1500 lidí a že zatopená plocha byla velká jako tři naše republiky! Objevily se i informace z BBC, že
podle některých vědců k povodním bohužel přispívají i klimatické změny. Je to tedy další výzva lidstvu
chovat se ekologicky a v souladu s tím, jak by si přála sama příroda. A to je smysl každého
ekologického projektu, tedy i toho našeho. Díky za něj!
Pavlína Vočková a Blanka Dostálová