Studenti třídy 1.B a 3.A2 (doplněni o spolužáky z 3.A1) si zpestřili výuku předmětu Dějiny knižní kultury návštěvou výstavy Velké knihy hudby, která přináší sondu do raně novověkých graduálů. Možnost vidět na vlastní oči tyto rozměrné a překrásně iluminované práce spojené s fenoménem literátských bratrstev prohloubila již probíranou látku. Zároveň studenti názorně viděli, jak postoupila iluminace v období renesance v českých zemích. Zvláště důležité bylo vidět vrcholné práce dílny Jana Táborského z Klokotské Hory.