V druhém týdnu měsíce října se učitelé a žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího kurzu  v rámci projektu Erasmus+  2022-2-CZ01-KA210-SCH-000094016 – From Inside Out – Let’s get outdoors together!, který se konal v Istanbulu. Cílem setkání se zástupci z Turecka a Rumunska, kteří jsou našimi partnery, bylo seznámit se s principy a typy aktivit používaných v rámci vzdělávání, které probíhá ve venkovních prostorách. Učitelé tak měli možnost se seznámit s koncepcí a přínosy venkovního vzdělávání, získat praktické strategie pro začlenění výuky venku do hodin nejen přírodovědných předmětů, ale také například anglického jazyka.

Naši žáci se zapojili do výuky ve střední škole Mehmet Rıfat Evyap Vocational and Technical High School, získali nové zkušenosti, poznali novou kulturu, zlepšili své jazykové dovednosti.

Žáci i učitelé kromě intenzivního školení, využili volné odpolední a večerní hodiny k poznávání krás Istanbulu. Měli možnost navštívit několik památek. Asi největší dojem na všechny udělala Basilica Cisterna. Tato podzemní cisterna, v 6. století používaná k zásobování Konstantinopolu vodou, má velikost katedrály a je schopná pojmout 80 000 metrů krychlových této tekutiny. Strop je podepřen 336 mramorovými sloupy, z nichž každý je 9 metrů vysoký. Monumentální byly i mešity Hagia Sophia a Blue Mosque, stejně tak nezapomenutelný výhled z Galata tower.

S ostatními partnery budeme průběžně pracovat na koncepci venkovního vzdělávání a pokusíme se ho postupně začlenit do výuky i na SŠ DUKE Náhorní. Další společné setkání se uskuteční v měsíci březnu v Rumunsku.