Žáci 1. C se ve dvou hodinách mediální výchovy Ing. Anny Bocko Bartkové zúčastnili literárně zaměřeného výzkumu, na nějž navazovala soutěž propojující literaturu, média, ICT a také náš současný projekt podpořený programem Erasmus+.

Smyslem výzkumu bylo ověřit funkčnost výukového materiálu do hodin anglického jazyka. Jednalo se o pracovní list, který obsahoval báseň Roberta Frosta The Road Not Taken. Na základě reakcí a práce našich žáků byl pracovní list autory zrevidován a finální verzi můžete najít v listopadovém čísle časopisu Bridge.

Při interpretaci básně, která zahrnovala i motiv rozhodování a volby „správné“ cesty, se žáci shodli na tom, že nejdůležitějším rozhodnutím jejich dosavadního života byla volba střední školy. Přejeme jim, aby SŠ DUKE Náhorní jejich očekávání naplnila a nikdy svého rozhodnutí nelitovali.

Ve druhé vyučovací hodině byl žákům zadán samostatný úkol odpovídající předmětu, ve kterém výzkum probíhal, a sice vytvořit plakát do veřejného prostoru (metro či jiný dopravní prostředek), jenž by upoutal pozornost cestujících a přiměl je k přečtení dané básně.

Většina vzniklých plakátů obsahuje motiv přírody. Přírodě a její úloze ve vzdělávání se věnujeme v probíhajícím projektu From Inside Out – Let’s get outdoors together! Naším cílem je vzdělávat žáky v oblasti přírodních věd, ale také jim přiblížit přírodu jako vhodné prostředí, kde mohou věnovat čas sami sobě a přemýšlet o tom, kam povedou jejich životní cesty. 

O nejzdařilejším plakátu jsme nechali rozhodnout samotné žáky. Všichni se měli zamyslet nad tím, který plakát by je – coby cestující – zaujal nejvíce. Vítězkou se stala Barbora Molatová, která za odměnu dostala outdoorový hrnek, na kterém se objevuje báseň Anežky Tomešové ze 4. B. Psaní poezie o přírodě a vesmíru byla tvůrčí aktivita, kterou jsme náš projekt otevřeli. Nejzdařilejší básně jsme použili nejen na hrnky, ale také na sešity, bloky, tašky a další předměty, jejich účelem je šířit myšlenky našeho projektu. Některé u uvedených předmětů obdrželi i žáci 1. B a 1. A2, kteří byli zapojeni do stejného výzkumu, ale místo plakátu do veřejného prostoru pracovali na jiném úkolu. Věříme, že vítězové mají z cen radost a že ti, kteří nevyhráli, zkusí své štěstí jindy.