Jak zvýšit odolnost vůči negativnímu vlivu médií za pomoci kritického myšlení

V kulturním centru v místě zvaném Petrohan v bulharských horách se 17.-25.10.2022 naše učitelka spolu se studentkou oboru Propagace zúčastnily projektu Erasmus + s názvem DIGITAL RESILIENCE THROUGH EDUCATION AND ANALYZING MEDIA, který byl zaměřený především na rozvoj a podporu kritického myšlení a mediální výchovu. Spolu se zástupci z Malty, Indie, Bulharska, Rumunska, Francie a Itálie se celý týden věnovaly mnoha rozmanitým a zajímavým aktivitám od analýz sdělení z médií, diskusím o účincích falešných zpráv a identit, přes digitální kompetence a digitální otisky až po způsoby, jakými s námi média manipulují a jak se tomu bránit. Nechyběla ani část věnovaná mindfulness a ukázkám, jak na sebe nenechat působit média negativními způsoby. Díky tomuto programu tak získaly mnoho zkušeností, zážitků i nových přátel.