Dne 22. 11. 2022 proběhla v aule školy v rámci programu Samet na školách beseda na téma Musela být sametová revoluce sametová? Žáci ze tříd 1B1, 3A2 A 2A2 vyslechli přínosnou přednášku doc. Václava Němce, působícího na Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze, jenž byl přímým svědkem tehdejších událostí, o příčinách a následcích roku 1989.  Na konci besedy byl rovněž prostor na dotazy.
Děkujeme za velmi obohacující přednášku!
Mgr. Anna Josefína Nováková