V období od 28. května do 3. června 2023 se celé ŠPP (obě výchovné poradkyně a metodička prevence) zúčastnilo mezinárodního setkání Don´t ignore me v Istanbulu. Šlo o výměnu zkušeností v oblasti inkluze. Kromě tureckých kolegů se setkání zúčastnili ještě kolegové z Litvy.

Navštívili jsme tureckou mateřskou školu, základní školu (1. i 2. stupeň) i střední školu. Viděli jsme učitele a asistenty při práci, speciální pomůcky, vybavení učeben i speciální metody výuky. V Turecku je velká snaha o inkluzi všech žáků, alespoň částečně.

Naše i litevská skupina přispěla prezentací o systému školství a začleňování žáků s handicapem.

Kromě pracovních záležitostí jsme měli možnost prohlédnout si Istanbul, navštívit památky a seznámit se s místní kulturou.

Celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků programu Erasmus+ a zprostředkovala ji organizace Educademy Prague, se kterou spolupracujeme i na dalších projektech. Za přínosné považujeme skutečnost, že jsem se seznámili se sympatickými učiteli a načerpali inspiraci pro naši práci.