Během lockdownového období jsme více než kdy jindy vítali dobré zprávy. Patřilo mezi ně i vydání sborníku, na kterém jsme pracovali v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+.
Vzpomínky pamětníků z Centra RoSa, které se nachází v těsné blízkosti naší školy a s nímž nás propojila Marta Dietrich Dvorská, se v listopadu 2019 staly odrazovým můstkem pro literární a výtvarnou tvorbu našich žáků a jejich slovenských projektových přátel z rožňavského gymnázia.
Vydání sborníku se muselo obejít bez křtu, nicméně už teď se všichni těšíme, že v příznivé době uspořádáme literární čtení. Do té doby se do sborníku může začíst každý sám v pohodlí svého domova, protože jsme ho rozesílali poštou nebo předali osobně. Doufejme, že všechny obdarované potěšily i kreativní obaly, které ušila externí spolupracovnice Zdeňka Stárková Šedová. O její zručnosti jsme se přesvědčili už během projektového setkání v listopadu 2019, kdy se jako kadeřnice podílela na stylizaci účastnic do vybraných období 20. století. Právě fotky z této aktivity se společně s fotkami z archivu zpovídaných pamětníků objevily na přebalu sborníku, za jehož grafické zpracování vděčíme bývalé žákyni, dnes studentce VŠKK, Hance Petržílkové.
Pro všechny, kteří by do sborníku chtěli nahlédnout, ale nemají ho v tištěné podobě, zde nabízíme alespoň elektronickou verzi. Přejeme hezké putování v čase, které doufejme posílí naději, že každá těžká doba má nejen svůj začátek, ale hlavně konec!
Pavlína Vočková

Sborník (ve formátu pdf)