Žáci prvního ročníku oboru grafický design – propagační grafika navštívili galerii moderního umění v centru Prahy. Spolu s vyučujícími odborných předmětů si prohlédli rozsáhlý komplex se sbírkou moderního umění včetně aktuální výstavy Jiřího Sopka. Celá tři patra hlavní budovy jsou nyní věnována retrospektivní výstavě výše jmenovaného malíře a grafika, která byla uspořádána u příležitosti autorových osmdesátých narozenin. Pro naše studenty mohou být inspirativní zejména jeho akvarely a kresby, jichž bylo k vidění několik desítek. Právě tyto dvě techniky si osvojují během studia prvního ročníku oboru grafický design. V průběhu prohlídky probíhala diskuse nad jednotlivými výtvarnými díly a poté následovalo shrnutí dojmů ze zhlédnutí celé sbírky umění i současné výstavy, což může být podnětné jak pro vlastní tvorbu, tak také pro utváření výtvarného názoru všech zúčastněných.