V pátek 4. listopadu dostali zájemci z řad studentů druhých, třetích a čtvrtých ročníků možnost zjistit, jak si vedou v oblasti znalostí angličtiny. Nejednalo se tentokrát o Olympiádu z anglického jazyka – ta se jako každý rok uskuteční až v průběhu zimy – ale o tři z celkových pěti částí tzv. zkoušky B2 First, neboli FCE. Součástí uskutečněného mock testu (tedy testu nanečisto) byl poslech, čtení s porozuměním a praktické použití angličtiny (Use of English). Snahou organizátorů bylo poskytnout studentům adekvátní zpětnou vazbu ve výše popsaných oblastech, neboť zkouška se bezprostředně dotýká znalostí předmětu, z něhož bude drtivá většina z nich dříve či později maturovat.

B2 First je tzv. standardizovaná zkouška, která patří mezi Cambridgeské zkoušky ESOL (English for speakers of other languages), která je uznávána zaměstnavateli a mnoha univerzitami po celém světě jako důkaz určité jazykové úrovně. Skutečný certifikát, který má neomezenou časovou platnost, vypovídá o tom, že jeho držitel je schopen nezávisle komunikovat v široké variaci témat, ve formálních i neformálních situacích. Jeho vlastník je „středně pokročilý“.

Držitelům skutečných jazykových certifikátů B2 First a vyšší (např. CAE, CPE apod.) bude po včasném předložení dokumentů prominuta školní část maturitní zkoušky z AJ – konkrétně písemná práce (sloh) a ústní část. Naší snahou je motivovat studenty, aby svoji dosavadní úroveň angličtiny posunovali i výše, než je státem požadovaná maturitní úroveň B1. Zlepšovat svoji jazykovou úroveň může úplně každý a v dnešním globalizovaném světě není dobrá znalost angličtiny jen výhodou, ale i nutností.

Výsledky FCE zkoušky nanečisto byly zdařilé. Na drobných nedostatcích je ještě dostatek času zapracovat. Několika nejlepším studentům se dokonce podařilo dosáhnout i vyšší úrovně angličtiny, než která se po nich původně požadovala –  získali úroveň C1 („pokročilá znalost“)! Věříme, že tato školní akce byla pro účastníky užitečnou zkušeností, kterou zúročí ve svém studiu, budoucím zaměstnání i u skutečné zkoušky, tentokrát už naostro.

Organizátoři mock testu ze sekce cizích jazyků:

Mgr. Daniel Dřímal

Mgr. Iva Šípková

Ing. Jana Maříková