Ve dnech 1. – 5. května vyjela skupina čtyř studentek z 1. a 3. ročníku oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti do hlavního města Chorvatska Záhřebu, aby se zúčastnila projektu KA 220 Multimodal Mindset v rámci programu Erasmus+. Výjezd se uskutečnil díky spolupráci naší školy s Educademy Praha a iTeach ITL INSTITUTE Istanbul. Pedagogický doprovod zajišťovaly Anna Bocko Bartková a Jana Kloudová.

Projekt byl zaměřený na rozvoj komunikačních a studijních dovedností v proměňujícím se světě 21. století a kromě české skupiny se ho zúčastnily týmy z Litvy, Rumunska, Polska, Turecka a Chorvatska. Dopolední program probíhal ve škole Srednja skola Ban Josip Jelačić v městečku Zaprešić nedaleko Záhřebu. Aktivity, do kterých se naše studentky zapojovaly, se týkaly různých typů učení – vizuálního, auditivního a kinestetického a zahrnovaly zejména prvky dramatické výchovy a tvůrčího psaní. Třetí den byl věnován práci s různými IT platformami – vytváření fake news, skryté reklamy a analyzování různých typů fotografií a videí v médiích.

Dva dny byl zajištěn i odpolední program – prohlídka centra Záhřebu, kterou vedli studenti oboru Hotelnictví, a návštěva lokálního televizního a rozhlasového studia, kde si studenti mohli vyzkoušet, jak málo dnes stačí k tomu, aby vzniklo věrohodné televizní vysílání. V rozhlasovém studiu pak mohli v živém vysílání na mikrofon pozdravit posluchače.

Český tým měl na starosti představit aktivity z oblasti dramatické výchovy k posílení koherence skupiny, k rozvoji spolupráce, komunikace a tvořivosti, a to v souladu s různými způsoby učení – vizuálním, auditivním a kinestetickým. Během aktivit vznikla přátelská a uvolněná atmosféra. Účastníci z řady studentů i učitelů živě konverzovali a navzájem se obohacovali poznatky ze svých škol, zemí a kultur.

Dojmy našich studentek z projektu KA 220 Multimodal Mindset jsou velmi pozitivní. Dle jejich vyjádření si z programu Erasmus+ odvážejí cenné zkušenosti, zážitky, nápady, hodnotné informace a nová přátelství. Velkým přínosem byla možnost využívat po celou dobu angličtinu, což jim pomohlo k většímu sebevědomí v této oblasti. Úroveň angličtiny našich studentek patřila mezi účastníky k nejlepším. Aktivity a práce v mezinárodních skupinách pomohly studentkám rozšířit si obzory a také zažít spoustu legrace. Jedním z nejzábavnějších okamžiků byla chvíle vyhlašování výsledků soutěžního kvízu Kahoot, protože všechna tři první místa obsadil kompletně český tým. Naše studentky se jednomyslně shodly, že kdyby měly možnost vyjet na podobný projekt znovu, určitě by jely zase. Z pedagogického hlediska vidíme obrovský přínos podobných projektů, proto doufáme, že naše škola bude v programu Erasmus+ pokračovat i nadále.